Boomverzorging

Dit zijn werkzaamheden aan een boom om deze bijvoorbeeld weer recht te zetten, te snoeien en ervoor
te zorgen dat de boom zich weer goed en veilig voelt.
Boomverzorging betreft de aanplant, het onderhoud en het verwijderen van bomen.
De werkzaamheden zijn meestal in parken, (particuliere) tuinen en langs wegen.
Het gaat veelal om beeldbepalende en/of monumentale bomen.


Er zijn 3 soorten snoei methodes.
- Begeleidingssnoei
- Onderhoudssnoei
- Vormsnoei


Vellen en verwijderen van bomen(kapvergunning)
Onderzoek bij bomen
- Nader technisch onderzoek: dit is het visueel beoordelen van bomen op gezondheid. Is er sprake van een verminderde conditie van uw boom,
maar er zijn geen oorzaken te zien dan is het tijd voor een ondergronds onderzoek.
- Ondergronds onderzoek: is een onderzoek naar storende lagen of dat er een tekort aan voedingsstoffen kan worden vastgelegd.
Zijn eenmalig vastgesteld en te verhelpen.